For ikke lenge siden var media full av nyheten om den stakkars nebbhvalen med magen full av alt annet enn mat. Plasten i hvalens mage sjokkerte mange, inkludert Fiskeridepartementet. De har nå bestemt seg for å utvide søppelordningen som allerede er på plass for landets fiskere.

Fishing for Litter

«Fishing for Litter» er navnet på ordningen. Fiskere får titt og ofte opp søppel når de er ute på jobb. Det er viktig at dette ikke hives ut igjen. Derfor kan fiskerne levere alt dette avfallet helt gratis til mottak på land. Disse behandler avfallet på en miljømessig og trygg måte.

Fiskerne tilbringer naturlig nok langt mer tid på have enn alle oss andre. Dermed ser de med egne øyne hva all plastikken fører til. Synet av fisk som sliter og all søppelet som flyter rundt opprører denne tradisjonsrike yrkesgruppen. De har ingen problemer med å forstå hvordan tingene henger sammen med hverandre, og dermed er de ekstra engasjerte i å kunne gjøre sitt. Faktisk plukker de opp så mye søppel at mottakskapasiteten må økes. Og det er jo godt nytt for havet og alt som lever der.

Prosjektet har dermed så langt vært mer enn vellykket og norske fiskere går foran som et godt eksempel for resten av verdens fiskere. Alle må ta ansvar, og norske fiskere viser et stort engasjement i det som faktisk er arbeidsplassen deres. Før kunne fiskerne levere avfall i havna i Tromsø, Ålesund og Egersund. Nå har også Karmøy kommet til. Det er Miljødirektoratet som leder arbeidet med dette prosjektet. De har hittil fått med seg hele 28 havgående fartøy, og takket være historier som den om hvalen, står det mange fartøy i kø for å få delta i ordningen. Nofir har påtatt seg ansvaret for gjenvinning av alt avfall fra havet som kan gjenvinnes.

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ble opprettet i 2013 da to andre direktorater ble slått sammen. Det er underlagt Klima- og miljødepartementet. Målet er å gjøre dialogen mellom departement og direktorat samt fylkesmenn og kommuner enklere enn det har vært.

I følge direktoratets nettsider har det disse hovedoppgavene:

 • De overordnede oppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Mer spesifikt omfatter det oppgaver innen:
 • klima, klimagasser og klimatilpasning
 • helse- og miljøskadelige stoffer
 • forvaltning av arealer og leveområder
 • forvaltning av arter og bestander
 • friluftsliv
 • forvaltning av hav- og kystmiljø
 • forvaltning av elver og innsjøer
 • avfall og gjenvinning
 • luftforurensning og støy
 • regulering og tilsyn av industri og petroleumsvirksomhet

Miljø er viktig og direktoratet gir jobb til rundt 700 personer. De aller fleste jobber ved kontorene som finnes i Oslo og Trondheim, der hovedkontoret er. Statens naturoppsyn alene har 60 lokale kontorer over hele landet. Til sammen består Miljødirektoratet av disse avdelingene:

 • avdeling for artsforvaltning
 • industriavdelingen
 • klimaavdelingen
 • miljøgiftavdelingen
 • avdeling for naturbruk og vern
 • avdeling for naturressurser og klima
 • tilsynsavdelingen
 • organisasjonsavdelingen
 • Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet og andre miljøorganisasjoner og -foreninger blir bare viktigere og viktigere med tiden. Spesielt når det kommer til å løse problemene med plast i havet. Selv om disse organisasjonene finnes, må du ikke glemme at ditt bidrag er viktig!