Strandrydding er akkurat det ordet sier, nemlig rydding av strand. Nærmere bestemt så er det folk som deg og meg, som rydder strendene rundt om i Norge.

Flinke nordmenn

Vi nordmenn kan faktisk skryte av å være blant de flinkeste i Europa når det kommer til nettopp det å rydde strender. Her til lands arrangeres nemlig noe som heter «Strandryddedagen». Dette engasjerer veldig mange, men heldigvis er det også mange som rydder utenom denne ene dagen i året. I 2016 foregikk det nesten 1 500 ryddeaksjoner, og det tallet har økt hvert eneste år. Kanskje rydding av strender er et så konkret tiltak at folk ser at det nytter? At alle kan være med å gjøre litt?

Innsamling av nær 400 tonn marint avfall

I Norge har disse strandryddingsaksjonene ført til at strender og havbunn har blitt ryddet, ikke bare langs kysten men også i innlandet. Det har blitt ryddet så mye som nær 900 kilometer og samlet inn nær 400 tonn avfall. Selv om det ryddes over hele landet, så er det nordlendingene som er flinkest og har hatt flest aksjoner for å rydde kysten sin.

Strandryddingen arrangeres av organisasjonen Hold Norge Rent. For å få til dette arrangementet samarbeider de blant annet med Ragn-Sells, som jobber med gjenvinning. Det er jo viktig at alt avfallet som ryddes opp kan gjenvinnes et sted. Det har også blitt laget en portal der de som rydder kan registrere avfallet de finner. Dette vil gi oss god kunnskap om hva slags søppel som havner på avveier. Ikke så overraskende så er det det som kalles «uidentifiserbare plastbiter» som ligger øverst på listen over søppelfunn. På topp ti listen befinner det seg også drikkeflasker, isopor, pakkebånd, bomullspinner og korker. Bare for å nevne noe. Søpla stammer fra oss personlig, og fra ulik industrivirksomhet.

Store mengder plast

Mer enn 76 % av all søpla som ryddes bort er plast. Siden mikroplasten har funnet vei til koraller, skalldyr, sjøfugl, fisk og sjøpattedyr, er det viktig at vi rydder så mye som mulig. Plast er kilde til miljøgifter, som er skadelige for levende organismer. Deriblant oss mennesker.

Rydd en strand eller to!

For å rydde en strand trenger du to ting, og det er hansker og søppelsekker. Det du kan gjøre er også å ta med deg et registreringsskjema, slik at du kan være med på å registrere avfallet og dermed øke kunnskapsbanken. Du trenger ikke å være med den datoen som har blitt utnevnt som strandrydder dag, dersom den ikke passer deg. Det er noe som heter at «Hver dag er en strandrydderdag», så det er bare å sette i gang. Rydd så mye og ofte du vil, og hjelp til med å verne økosystemet vårt.

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en viktig og ideell forening som har som mål å engasjere frivillige, altså deg og meg, til å rydde søppel og annet avfall som ligger og slenger ute i naturen vår. Foreningen er uavhengig og jobber blant annet med å øke innsatsen, få til flere lokale ryddeaksjoner og fortelle folk hvor viktig det er å fjerne søpla fra naturen.