Norske myndigheter har et stort ansvar for vårt miljø. Det kan dessverre se ut som om de skyver dette ansvaret fra seg, all den tid oljenæringen fremdeles er så viktig for dem. Sannheten er at oljenæringen er ansvarlig for det aller meste av klimagassutslippene her til lands. Ikke bare det, men det er også denne næringen som er hovedkilden til utslipp av slike gasser som forsurer blant annet havet.

Skadelige oljeutslipp

Det er ikke bare klimagassene som følger med oljen som er farlig for miljøet. Utslipp av olje er heller ikke videre bra for miljøet. Det viser seg nemlig at oljeutslipp ikke bare er skadelig når det skjer. Oljen inneholder også stoffer som er skadelige i lang tid etter at det er ryddet opp etter utslippet.

Oljen inneholder nemlig både polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og alkylfenoler. Dette er stoffer som bidrar aller mest til giftige effektene av olje samt produsert vann. Disse stoffene kan skade DNA-et og samtidig forårsake det som kalles oksidativt stress hos mange av artene som lever i havet. Det er blant annet påvist at disse stoffene kan påvirke gytingen til fiskeartene våre. Noe som får konsekvenser for flere fiskegenerasjoner fremover. Myndighetene ser dessverre ut til å tro at når et oljeutslipp er ryddet opp, så er det ikke noe mer problem forbundet med det. Dessverre er ikke dette tilfelle. Når det skjer et utslipp vil miljøpåvirkningene vare i lang, lang tid. Derfor burde Norge, som det foregangslandet vi gjerne vil være, opprette en nasjonal langsiktig overvåkning av miljøet etter akutte utslipp av olje.

Langvarige effekter på havet

Utslipp kan ha langvarige effekter på havet og alt livet som finnes der. Det er det på tide at vi tar innover oss. Norge har en oppfatning av at verden trenger vår olje, men den gjør jo ikke det. Det verden trenger er flere alternativer til miljøvennlige energikilder. Norges oljenæring slipper ut 500 millioner tonn CO2 hvert eneste år, og med tanke på landets størrelse og hvor få vi nordmenn egentlig er, så er dette et latterlig høyt tall. I stedet for å stikke hodet i sanden, må vi se på langtidseffekten av det vi holder på med. Det hjelper ikke at alt tilsynelatende ser greit ut, når det viser seg at det på lang sikt ikke er det likevel. Det er vel og bra med krav til det ene og det andre, men hva med å innse at det kanskje er på tide å si farvel til oljen og finne på noe annet? Norge, som gjerne vil være en miljøvennlig nasjon kan ikke være seg bekjent av å være et så stort miljøsvin som det vi er nå med oljenæringen. Vi har nok av ressurser til å kunne komme opp med teknologi og annet vi kan leve av i stedet for.

Vi og myndighetene her i landet må innse at oljen gjør mye skade. Både på kort og lang sikt. Vi kan ikke kreve at andre nasjoner skal gjøre både det ene og det andre når vi ikke gjør noe med den delen av næringen vår som forurenser mest. Når skal myndighetene få hodet opp av sanden og virkelig ta et tak der det monner?