Sandvika 20170506.
Statsminister Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes på strandryddedagen på Langåra utenfor Sandvika lørdag.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Regjeringen ledet av Erna Solberg har bestemt seg for å gi et bidrag når det kommer til arbeidet mot marin forsøpling. Dette arbeidet skal blant annet øke den norske fiskebestanden. Det skal opprettes et helt nytt bistandsprogram, noe blant annet WWF har etterspurt i lengre tid.

Norges internasjonale innsats

Det er viktig at ressurssterke Norge gjør sitt for livet i havet, ikke bare rett utenfor kysten vår men i alle hav her på kloden. Det å jobbe mot marin forsøpling utenfor den norske kysten er i alle fall et lite skritt i riktig retning. Norge burde blant annet bidratt mer når det kommer til å jobbe for marine verneområder i Arktisk. Noe som ikke bare er viktig for verden som sådan, men også for hele Norge.

Verdenshavene har det ikke bra. Det er noe som har blitt tydeligere og tydeligere. Siden 1970 har livet i havet blitt redusert med rundt 40 %. Dette skyldes blant annet aktiviteter som overfiske, klimaendringer, forurensing og forsuring av havet. Det er ikke bare Norge som er avhengig av det havet gir. Vi skylder hverandre å stå sammen og hjelpe hverandre etter beste evne. Derfor er det gledelig at den norske regjeringen nå tar initiativ, men det er viktig at dette initiativet følges av handling før det er for sent.

Stortingsmelding

Det er med andre ord blitt lagt frem en stortingsmelding om at regjeringen ønsker å få i gang et bistandsprogram når det kommer til den marine forsøplingen og det å bekjempe denne. Den økonomiske rammen er på 100 millioner kroner. Programmet skal handle om å redusere mengdene med avfall samt sørge for at avfallet blir håndtert på en miljømessig og sikker måte. I tillegg skal programmet jobbe med å komme frem til andre tiltak som kan bidra til å redusere mengden med avfall.

Fisk for Utvikling

I 2014 ble det lansert et program som heter «Fisk for Utvikling». Her handler det om bærekraftig forvaltning av fiskebestandene våre, reguleringer og oppbygging av kompetanse. Dette programmet skal nå få bevilget mer penger. Norge har opp gjennom årene tjent mye penger på havet. I form av fiske og olje. Det er på tide vi nå gir noe tilbake for alt det vi har fått, og i tillegg er det viktig at vi styrker kompetansen om temaet i land som ikke har like mange ressurser som oss.

Skal vi fortsatt ha glede av havet må vi beskytte sårbare områder samt økosystemer. Norge har den kompetansen som skal til. Vi har forskere og vi har pengene, nå må vi også bare ha viljen til å gjennomføre. WWF er veldig fornøyde med det skrittet Norge nå tar, men de ønsker også at regjeringen får frem at det er viktig å få med seg de private aktørene. Det er behov for forskning på hvordan problemene havene våre har skal løses. Dette behovet er stort, og da må de private aktørene også komme på banen. Alle må bidra til å få et bærekraftig hav, og vi som har så store ressurser og kunnskap har et ekstra stort ansvar i denne forbindelse.